Fuego

Novovzniknutý internetový obchod FUEGO.SK má za úlohu priviesť na trh široké portfólio produktov v oblasti elektroniky a kancelárskych potrieb.

  • Odborné konzultácie
  • HTML
  • CSS
  • Adobe XD
  • Google Ads
  • Google Tag Manager
  • Facebook Ads
  • Marketingová stratégia

Výzva

Navrhnúť funkčný a moderný dizajn pre novo vznikajúci e-shop s veľkými ambíciami stať sa lídrom slovenského trhu v širokom portfóliu produktov.

Začať budovať internetový obchod na zelenej lúke vyžadovalo dôkladnú analýzu konkurenčného prostredia, vytvorenie persón či definovať potreby zákazníkov, ktoré bolo potrebné pri návrhu dizajnu zohľadniť.

Gabriel Vojtko

CEO, CREALAB

Wireframy

Všetky získané informácie sme premietli v návrhu webového dizajnu s ohľadom na primárny cieľ e-shopu a to maximalizovať predaj širokého portfólia sortimentu. UX a UI bolo v tomto prípade na veľmi vysokej úrovni, keďže výsledný dizajn musí byť konkurencieschopný vo veľmi konkurenčnom prostredí.

Vylepšené stránkovanie

Navigácia: Už z úvodnej komunikácie s klientom bolo jasné, že sa jedná o ambiciózny projekt, ktorý bude ponúkať širokú škálu sortimentu. Navigáciu sme navrhli tak, aby bola prehľadná a jednoduchá na používanie aj pri veľkom množstve kategórií. Tu sme si dali záležať najmä pri mobilnej verzii, aby bolo používanie navigácie prehľadné.

Zvýšenie dôveryhodnosti: Veľmi dôležitým aspektom tohto projektu bolo budovanie dôveryhodnosti. Keďže sa jedná o úplne novú značku, bolo potrebné, aby užívatelia e-shopu získali dôveru k predajcovi. V dizajne sme premyslene umiestnili rôzne prvky, aby sme užívateľom poskytli potrebné informácie v každom kroku nákupného procesu.

Slider produktov: Zaujímavým elementom dizajnu sú tzv. posúvniky produktov v rôznych častiach e-shopu. Pri návrhu slidera produktov sme sa zamerali na základnú vlastnosť človeka, ktorou je zvedavosť. Práve zvedavosť užívateľov sme zakomponovali v poslednom viditeľnom produkte, ktorý nie je viditeľný celý a nabáda tak ku kliknutiu na šípku, ktorá vyroluje ďalšie produkty. Týmto udržíme užívateľa, ktorý nie je ešte rozhodnutý nakúpiť, dlhšie na e-shope a zvýšime pravdepodobnosť, že ho zaujmeme iným sortimentom.

Vyhľadávanie a filtrácia: Správanie užívateľov sa čím ďalej viac zameriava na fulltextové vyhľadávanie a filtráciu. Bolo veľmi dôležité, aby návrh dizajnu vyhľadávania, našepkávača ale aj filtrácie ostal prehľadný aj pri veľkom množstve sortimentu a ponúkal relevantné informácie. Z toho dôvodu sme spracovali aj funkčnú analýzu a návrh ako by malo vyhľadávanie a filtrácia produktov fungovať. Jedna z vlastností filtra je, že každá kategória má zadefinované prioritné vlastnosti produktov, ktoré sú zobrazené v bočnom paneli filtra. Menej dôležité parametre sme presunuli do okna so všetkými parametrami. Tu sme to spolu s vývojovým tímom nemali jednoduché, nakoľko systémy, s ktorými mal e-shop komunikovať nie vždy poskytovali potrebné informácie a bolo potrebné vymyslieť funkčné alternatívy.

Responzivita: "Mobile first". Tohto pravidla sme sa držali počas celého procesu návrhu wireframov a aj samotného dizajnu. V dnešnej dobe tvorí návštevnosť z mobilných zariadení už viac ako 70% všetkých návštev. Preto bolo potrebné, aby výsledný dizajn e-shopu bol priateľský pre používanie na mobilných zariadeniach ale aj desktope.

A/B testovanie

Použiteľnosť návrhov v praxi sme pravidelne testovali na vzorke 300 ľudí, pričom pomer žien a mužov bol 40:60 a vek respondentov sa pohyboval od 19 do 54 rokov.

A/B testovanie pokladne, hlavičky a slider produktov

Tvorca obsahu

Krátko po spustení internetového obchodu prišla požiadvka na vytvorenie drag&drop buildera pre statické stránky. Nakoľko samotný vývoj internetového obchodu zastrešoval interný tím vo Fuegu, bolo potrebné zabezpečiť, aby nami vytvorený modul pre tvorbu obsahu bol kompatibilný s technológiami, ktoré boli použité pri vývoji internetového obchodu a nasadenie modulu bolo bezproblémov.

Pre správcov internetového obchodu sme vytvorili aj niekoľko predpripravených blokov, rozloženie prvkov do niekoľkých stĺpcov, texty, obrázky či vkladanie embedov. Vďaka nášmu riešeniu je možné rýchlo a jednoducho vytvárať a upravovať statické stránky aj funnel stránky pre reklamné kampane.

Dohľad nad vývojom

Naše dlhorošné skúsenostis vývojom internetových obchodov sme zúžitkovali počas celého procesu predimplementačnej fázy, fázy vývoja internetového obchodu aj po implementácii internetového obchodu do produkcie. Po celý čas sme dohliadali a pripomienkovali spôsob implementácie navrhnutého dizajnu a funkcionalít aj z pohľadu následných marketingových aktivít. Pravideľne sme auditórovali priebeh realizácie programovania frontendu aj backendu eshopu.

Marketingová stratégia

Našim klientom sme schopní ponúknuť komplexné služby, od vstupnej analýzy, cez webdizajn a vývoj až po návrhu marketingovej stratégie a jej realizáciu. Ináč tomu nebolo aj v tomto prípade. Pre Fuego sme navrhli a realizovali niekoľko reklamných kampaní naprieč digitálnym aj mediálnym priestorom.

Nakoľko sa jednalo o novú značku, bolo potrebné navrhnúť marketingovú stratégiu tak, aby sme podporili povedomie o značke, ale začali predávať už v skorom začiatku. V digitále sme ako doma a teda reklamné siete Google a Facebook bol základ. Keďže sa v marketingu pohybujeme už nejaký ten rok, máme skvelé vzťahy aj s ľudmi z mediálneho priestoru. Vďaka tomu sme boli schopný kompletne zastrešiť ako video tak aj radio spot.

Cieľom marketingovej stratégie bolo vytvorenie povedomia o značke, zabezpešenie predajov konečným spotrebiteľom a budovanie vzťahu a dôvery so zákazníkmi.

Na vytvorenie povedomia o značke Fuego sme využili reklamný videospot, vďaka ktorému sme zabezpečili vysoký počet vzhliadnutí za relatívne nízke náklady. Na video kampaň sme nadviazali aj radiospotom a budovanie povedomia podporili aj cielenou veľkoformátovou display reklamou (napr. 300x600px) v obsahovej sieti Google AdWords (GDN).

Potenciálnych zákazníkov budeme získavať predovšetkým prostredníctvom výkonnostnej ppc reklamy v Google Ads a na Facebooku zameranej na aktívny predaj.

Vyhľadávaciu siet Google Ads sme využili pre oslovenie potencionálnych zákazníkov, ktorí aktíve vyhľadávajú produkty. Pre oslovenie zákazníkov, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že nakúpia sme využili cielenú grafickú display reklamu v sieti Google Ads. Zákazníkov, ktorí pri prvej návšteve nenakúpia sa v správny čas a na správnom mieste pripomenieme prostredníctvom dynamického remarketingu v obsahovej sieti Google Ads a Facebook.

Pri dosahovaní zadefinovaných cieľov sme taktiež využili porovnávače cien a newsletter.

Ideamaking YouTube & TV kampane

V rámci marketingovej stratégie sme spolu s vedením Fuega a Lukášom z Leaf-animation.cz spolupracovali na návrhu idei pre vstupný spot, ktorého cieľom bolo vytvoriť zvedavosť, záujem a povedomie o značke Fuego, ktorý do konečnej podoby vrátane kompletnej animácie vypracovali Leaf-animation.cz.

Čertík cupitá v pekle a zrazu zbadá veľké dvere s nápisom Fuego. S veľkou zvedavosťou sa pozrie na nápis a vzrušene a trošku neisto ho prečíta [F-UUU-EE-G-O]. Pozrie sa či ho nikto nevidí, tajne otvorí dvere a vojde dnu. Je tam ale pomerne tma a nič nie je vidieť. Len obrysy nejakých škatúl poukladaných v regáloch. Čertík je však zvedavý a chce ich otvoriť, aby zistil čo v nich je. Zvedavo sa sám seba opýta, čo sa v tých krabiciach asi tak ukrýva. Už už ma skoro rozbalené a ako sa bude snažiť s krabice vytiahnuť to čo sa v nej ukrýva, skočí obrazovka s výzvou "Čo sa ukrýva v tajných pekelných skladoch? Zistite na fuego.sk"

Michal Vojtko

CEO, marketingový špecialista, CREALAB

Nákup mediálneho priestoru pre rádio kampaň

Pre rádio spot sme využili služby rozhlasovej siete Radio Services, ktorá zahŕňa rádio stanice Rádio Anténa Rock, Europa 2, Rádio Jemné, Rádio Vlna. Vparametri "počúvanosť minulý týždeň" táto rozhlasová sieť dosiahla počúvanosť 39,9% (1 785 000), čím predbehla aj Slovenský rozhlas (RTVS) so svojimi šiestimi okruhmi.

Pre radio kampaň sme vybrali radiomix Európa2, Jemné a Vlna. Tento mix nám dával najlepší význam v rámci zadefinovanej cieľovej skupiny a dosahu. Tvorba audio spotu prebiehala v úzkej kooperácií s interným tímom Fuego.sk

54 dní

Trvanie kampane

20 sekúnd

Trvanie spotu

15 - 54

Veková skupina

3,080 mil.

Rozsah publika

312

Spotov celkom

936

Počet odvysielaných spotov