Minios

Obchodná spoločnosť distribuujúca potraviny a dezinfekčné výrobky.

  • Photoshop
  • Illustrator

Na prípadovej štúdii usilovne pracujeme 😉