Len malé percento návštevníkov webovej stránky uskutoční nákup alebo inú konverziu pri prvej návšteve. Preto je ideálne sa týmto návštevníkom v správny čas, vhodným spôsobom a na správnom mieste pripomenúť. Slúži na to remarketing, ktorý Google AdWords umožňuje v obsahovej sieti (klasický a dynamický) ale aj vo vyhľadávaní. A práve na remarketing vo vyhľadávaní sa často zabúda. A to aj napriek tomu, že je to silný nástroj na zvýšenie konverzií a celkovej úspešnosti kampaní.

Ako remarketing vo vyhľadávaní funguje?

Uveďme si príklad. Máte eshop a záujemca sa cez vyhľadávanie dostal na váš eshop. Prehliadal si produkty, ale nenakúpil (napr. potrebuje čas na rozmyslenie, zasvietila mu na križovatke zelená alebo ho vyrušil šéf). Zaradil sa však do remarketingového zoznamu, vďaka ktorému môžete zákazníkovi pri jeho ďalšom vyhľadávaní zobraziť prispôsobenú reklamu (zľava, špeciálna ponuka, výpredaj a pod.) a upraviť cenové ponuky.

Remarketingové publiká a ich členenie

Remarketing necieľte len na skupinu všetkých návštevníkov. Vytvorte si viac publík podľa toho, ako blízko ku konverzii boli. Napríklad zákazník, ktorý vložil produkt do košíka, ale neobjednal, bude mať určite vyššiu hodnotu ako ten, ktorý produkt do košíka ani nevložil. Členenie remarketingových publík podľa dôležitosti potom môže vyzerať napríklad takto:

  1. Všetci návštevníci
  2. Návštevníci, ktorí vložili do košíka, ale neobjednali
  3. Návštevníci, ktorí dokončili objednávku

S členením remarketingových publík sa môžete vyhrať na základe štruktúry vašej webstránky alebo eshopu. Môžete napríklad vytvoriť remarketingové publiká pre jednotlivé kategórie produktov a následne upraviť cenové ponuky podľa dôležitosti.

 Ako vytvoriť remarketingové zoznamy

Remarketingové zoznamy si vytvoríte jednoducho v AdWords v časti Zdieľaná knižnica – Publiká, alebo v Google Analytics. Pokiaľ zvolíte druhú možnosť, uistite sa, že máte účet Analytics prepojený s účtom AdWords. Remarketingové publiká vytvorené v Analytics si následne AdWords automaticky naimportuje do publík v zdieľanej knižnici.

Remarketingové publiká v GooGle AdWords

Ako vytvoriť remarketing vo vyhľadávaní

Vytvoriť remarketing vo vyhľadavaní môžete 2 spôsobmi. Buď použijete existujúcu kampaň vo vyhľadávacej sieti, alebo vytvoríte novú.

  1. Iba cenová ponuka – Túto možnosť využite, ak chcete remarketing vo vyhľadávaní vytvoriť pridaním publika v už existujúcej kampani. Publiká máte možnosť pridávať na úrovni kampane alebo reklamných skupín. Je to na vás. Táto možnosť je jednoduchšia a rýchlejšia, môžete upravovať cenové ponuky avšak pre remarketingové publiká neumožňuje vytvárať prispôsobené reklamy.
  2. Zacielenie a ponuka – Túto možnosť zvoľte, pokiaľ chcete remarketing vo vyhľadavaní separovať od kampane vo vyhĺadávacej sieti. Remarketingové kampane môžete buď vytvoriť o základov alebo duplikovaním existujúcej (materskej) kampane. Takto vytvorená remarketingová kampaň poskytuje podstatne viac možností úprav a prispôsobenia. Môžete špeciálne pre remarketing upravovať kľúčové slová, vytvárať prispôsobené reklamy a samozrejme cenové ponuky.

 

Samotné publiká do kampane pridáte v 3 jednoduchých krokoch:

Krok 1: Na karte publikum kliknite na veľké červené tlačidlo + zacielenie.

Remarketing vo vyhľadávaní - krok 1

Krok 2: Vyberte, či chcete remarketingové publiká pridať na úrovni kampane alebo reklamných skupín a v časti Zacielenie vyberte Záujmy a remarketing.

Remarketing vo vyhľadávaní - krok 2

Krok 3: Následne ako možnosť zacielenia vyberte Remarketingové zoznamy, ktoré ste si pripravili v AdWords publikách alebo Google Analytics. Ako sme spomenuli vyššie, možnosť zacielenie a ponuka zvoľte, pokiaľ ste vytvorili pre remarketing novú samostatnú kampaň. Pokiaľ ste publiká pridávali do existujúcej kampane, vyberte možnosť iba cenová ponuka.

Remarketing vo vyhľadávaní - krok 3

Aké skúsenosti s remarketingom vo vyhľadávaní máte vy? Podeľte sa o ne v komentároch 🙂