Využívate v AdWords rozšírenie reklám o telefónne číslo alebo používate reklamy na volania? Alebo máte na webovej stránke „klikateľné“ telefónne číslo, cez ktoré vám potenciálny zákazník môže jednoducho zavolať? Potom sa určite hodí, ak volania sledujete a dokážete výsledky kampaní dôkladne vyhodnotiť. V nasledujúcom rýchlom návode sa ukážeme, kde a ako si môžete konverzie z volaní nastaviť a ktorá z možností je pre vás najvhodnejšia.

Možnosť nastaviť si konverzie z telefonických hovorov nájdete v hlavnom menu AdWords v časti Nástroje –> Konverzie

AdWords konverzie

Následne vyberieme možnosť Telefonické hovory

AdWords - telefonické hovory

Vyberieme, ktorý typ volania chceme sledovať (pokiaľ sa vám to hodí, kľudne môžete sledovať všetky).

AdWords - telefonické konverzie

Sledovanie hovorov z reklám s rozšíreniami o telefonické funkcie alebo reklám iba na volanie

Ako už názov napovedá, tento typ vyberte, ak chcete sledovať konverzie z telefonických hovorov priamo z reklám. Teda z rozšírení o telefónne číslo alebo z reklám na volanie.

AdWords - volania z reklamy

Vyplňte požadované polia a dajte uložiť a pokračovať. Pri týchto nastaveniach veľmi odporúčame zvážiť preddefinované trvanie hovoru, ktoré je podmienkou pre započítanie konverzie. Defaultne je hodnota nastavená na 60 sekúnd. Ak chcete zaznamenať každý hovor ako konverziu, nastavte číslo na čo najnižšiu hodnotu. Prípadne nastavte hodnotu na základe vašich doterajších skúseností na dĺžku hovorov, ktoré pre vás mali reálny zmysel.

AdWords - reklama na volanie

Následne pri vytváraní reklamy na volanie nezabudnite zaškrtnúť checkbox „Počítať hovory ako telefonické konverzie“ a vybrať akciu konverzie, ktorú sme si vytvorili v predchádzajúcich krokoch.

Sledovanie hovorov na telefónne číslo na webe

Obdobným spôsobom postupujte, ak chcete nastaviť sledovanie  telefónneho čísla uverejnenom na vašej webovej stránke.

AdWords - značka pre volanie

V tomto prípade ešte budete musieť na vašu webovú stránku vložiť značku AdWords a uviesť telefónne číslo. Uveďte telefónne číslo v rovnakom tvare, v akom je uverejnené na vašom webe a ubezpečte sa, že telefónne číslo máte v kóde webu zadefinované cez <a href=“tel:vašečislo”>.

AdWords - Stĺpec telefonické konverzie

Na záver si nezabudnite do stĺpcov v reportoch pridať metriku telefonických konverzií, aby ste mohli výsledky jednoducho sledovať . A máme hotovo! Želáme vám veľa konverzií a úspešné kampane 🙂