O tom, ako spustíte základné reklamy v Google Adwords sme už písali. Dnes Vám ukážeme 15 tipov, vďaka ktorým vylepšíte výkonnosť Vašich kampaní vo vyhľadávacej sieti, ušetríte peniaze a získate viac konverzií.

Tip #1 Vytvorte vhodnú štruktúru kampaní a reklamných skupín

Dajte si námahu, aby ste vo Vašom reklamnom účet Google Adwords navrhli vhodnú štruktúru. Urobte si na papier schému, aby ste si Vaše produkty alebo služby vedeli vhodne tematicky rozdeliť do kampaní a reklamných skupín. Snažte sa, aby kľúčové slová, reklamy a reklamné skupiny boli vzájomne čo najrelevantnejšie. Taktiež dajte dôraz na to, aby boli relevantné vstupné stránky (tzv. landing page) na Vašom webe.

Tip #2 Nemiešajte vyhľadávaciu a reklamnú sieť

Vytvárajte kampane vo vyhľadávacej sieti nezávisle od reklamnej siete. Získate tak priestor pre nastavenia, cielenie a optimalizáciu jednotlivých sietí oddelene.

Tip #3 Selektujte kampane podľa cieľových krajín

Pokiaľ spúšťate reklamu vo viacerých krajinách, vytvorte pre každú krajinu samostatnú kampaň. Opäť tým získate priestor k lepšiemu sledovaniu výkonnosti v jednotlivých krajinách a následnú optimalizáciu na úrovni krajín. 

Tip #4 Sledujte skóre kvality kľúčových slov

Skóre kvality kľúčových slov (1 až 10) určujú úroveň relevancie vzhľadom na reklamy a vstupné stránky na web stránke, ktoré sú týmto kľúčovým slovom spustené. Čím vyššie číslo, tým vyššie skóre kvality. Algoritmus Google Adwords v rámci skóre kvality kľúčových slov hodnotí množstvo faktorov, napríklad:

  • očakávaná miera prekliku reklamy (CTR)
  • minulá miera prekliku webovej adresy
  • kvalita a relevancia vstupnej stránky (landing page)
  • relevancia reklamy a vyhľadávania
  • geografická výkonnosť na regióny
  • úspešnosť na rôznych typoch zariadení

Tip #5 Cieľte na regióny

Pokiaľ máte miestnu firmu, zacieľte Vaše kampane lokálne na dané mesto alebo región. Je predsa zbytočné cieliť na celé Slovensko, keď napr. v Banskej Bystrici prevádzkujete kaviareň. Môžete ale k zacielenej polohe nastaviť cielenie na ľudí, ktorí o Vašu lokalitu prejavili záujem.

Tip #6 Použite vhodnú zhodu kľúčových slov

Nepoužívajte kľúčové slová vo voľnej zhode. Zdanlivo Vám to síce uľahčí prácu, ale Vaše reklamy sa budú zobrazovať aj na nerelevantné dopyty. To bude mať za následok buď nízku mieru prekliku alebo nerelevantnú návštevnosť a takéto kliknutia Vám budú zbytočne prečerpávať rozpočet. Namiesto toho použite kľúčové slová vo frázovej alebo presnej zhode. Pokiaľ chcete urobiť kompromis, je tu tajný trik v podobe kľúčových slov v modifikovanej voľnej zhode. Tie zadáte použitím znamienka + pred kľúčovým slovom.

Tip #7 Použite vylučujúce kľúčové slová

Pri použití (modifikovanej) voľnej a frázovej zhody silno doporučujeme pridať vyľučujúce kľúčové slová, teda slová, na ktoré sa zobrazovať za žiadnych okolností nechcete. Odfiltrujete tým nerelevantnú návštevnosť a ušetríte rozpočet. 

Tip #8 Upravte CZK pre mobilné zariadenia

Pozrite sa, na ktorých zariadeniach majú Vaše kampane najlepšiu výkonnosť a prípadne upravte cenové ponuky pre mobilné zariadenia. Môžete zvýšiť výkonnosť alebo ušetriť rozpočet.

Tip #9 Všetky reklamy otestujte A/B

Pre každú reklamnú skupinu vytvorte aspoň 2 rôzne reklamy a testujte ich výkonnosť. Následne ponechajte výkonnejšiu z nich a vytvorte ďalšiu s miernou obdobou výkonnejšej reklamy. Skúste modifikovať kľúčové slová v hlavičke, v texte, URL, veľké a malé písmená. Vždy ale urobte len jednu zmenu aby ste vedeli, ktorá modifikácia mala na výkonnosť vplyv.

Tip #10 Dajte si záležať na texte reklamy

Reklama musí potenciálnych zákazníkov zaujať. Titulok by mal presne zodpovedať produktu alebo službe, ktorú inzerujete a ktorú záujemca vyhľadáva. V popise vyzdvihnite výhody, uveďte čím sa odlišujete od konkurencie alebo prilákajte potenciálnych zákazníkov na prípadnú zľavu. A nezabudnite na CTA (call to action/ výzva k akcii).

Tip #11 Nezabudnite na rozšírenia textovej reklamy

Používajte rozšírenia reklám. Pridajte telefónne číslo na ktoré Vám môžu zákazníci zavolať, adresu kde Vás môžu navštíviť, použite rozšírenia o podstránky (napr. podstránka s kontaktmi, referenciami atď.) a nezabudnite ani na rozšírenia o popisy. V popisoch môžete uviesť napr. výhody, ktoré sa Vám nezmestili ani do jedného z riadkov reklamy. Reklama rozšírená o popisy bude navyše pútavejšia, “väčšia” a zvýšite pravdepodobnosť, že potenciálneho zákazníka zaujmete a zvýšite tak mieru prekliku.

Tip #12 Reklamu smerujte na vhodnú vstupnú stránku (landing page)

Reklamu nesmerujte na hlavnú stránku webu, ale vždy na presnú podstránku produktu alebo služby, ktorú v konkrétnej reklame inzerujete. Pokiaľ zákazníka vyzývate na kúpu novej chladničky za výhodnú cenu, musíte mu po prekliknutí ponúknuť to, čo v reklame uvádzate. Pokiaľ ho privediete na hlavnú stránku web stránky a používateľ bude nútený daný produkt hľadať, s najväčšou pravdepodobnosťou ihneď z webu odíde.

Tip #13 Nastavte a sledujte konverzie

Zadefinujte si konverzie. Je pre Vás dôležité vyplnenie formulára? Uskutočnenie objednávky? Prehratie videa? Vytvorte si konverzie a vložte kód na Vaše webové stránky aby ste mohli sledovať reálnu výkonnosť Vašich kampaní.

Tip #14 Optimalizujte

Nenechajte Vaše kampane len tak ležať a bežať. Testujte výkonnosť kľúčových slov a reklám, sledujte pozície, mieru prekliku, množstvo konverzií a samozrejme ceny za kliknutie a výslednú cenu za konverziu. Len tak dokážete Vaše kampane efektívne optimalizovať, vyťažiť z nich maximum a zabezpečiť čo najvýhodnejšiu návratnosť investícií do reklamy.

Tip #15 Vzdelávajte sa a zdokonaľujte sa

Pátrajte po informáciách a neustále sa zlepšujte. Pokiaľ chcete byť aj naďalej v obraze, prihláste sa na odber nášho newslettra. A nebojte sa nám napísať. Poradíme Vám alebo Vám PPC reklamu v Google Adwords nastavíme tak, aby Vám prinášala radosť v podobe vytúžených konverzií 🙂

[crealab_button link=”http://crealab.digital/ppc-pay-per-click-reklama/” text=”Mám záujem o správu AdWords” target=”self” class=”” display=””]